Νομικές Αναφορές - CGV

Νομικοί Όροι και Αναφορές

Παρακάτω είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης μας, καθώς και νομικές αναφορές μας..


Όροι χρήσης - Νομικές αναφορές

Οικοδεσπότης ιστοτόπου : CloudFlare Ασφαλείας CDN Α.Ε.
665 3rd Street, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107 (ΗΠΑ) Πρωτεύουσα 175.000

Λύση που επιμελήθηκε η : SAS MYWEBTECH (Κεφάλαιο: 2.000 δολάρια) - Siret: 84775038700015
23 Avenue de Genève, 74000 Annecy (33.7.56.83.99.11)
Για περισσότερες πληροφορίες, Επικοινωνήστε μαζί μας !


ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΡΟΙ :

Σκοπός αυτής της σελίδας είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο Οργανισμός Web (εφεξής "Ο Πάροχος") θα παρέχει στον Πελάτη εξειδικευμένο προσωπικό για να εξασφαλίσει την αποστολή του να υποστηρίξει τη φυσική και χορηγία αναφοράς της ιστοσελίδας του Πελάτη με εργαλεία αναζήτησης, πύλες ή καταλόγους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λίστα αυτής της ιστοσελίδας και να του επιτρέψει την καλή ορατότητα. Ο Πελάτης δεσμεύεται να έχει την εξουσία, την εξουσία και την ικανότητα να συνάπτει και να εκτελεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται εδώ. Ο συντάκτης είναι κόμο Μάρτιν.


ΑΡΘΡΟ 2 - RÉADIZATION ΑΠΟΣΤΟΛΗ :

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποστολή όπως περιγράφεται στα φύλλα pack μας (εφεξής "Αποστολή"), ο Πάροχος παρέχει στον Πελάτη όλες τις υπηρεσίες του και σε μια αρμόδια ομάδα ειδικά υπεύθυνη για την εκτέλεση της Αποστολής. Ο Πάροχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό αφιερωμένο στην αποστολή και τις απαραίτητες δεξιότητες. Η Αποστολή όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια παρέμβαση σταθερού ποσού χωρίς συνδρομή. Για την ολοκλήρωση της Αποστολής του, ο Πάροχος θα είναι σε θέση να διαμορφώσει τον αριθμό των ημερών/ανδρών που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για κάθε ένα από τα βήματα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, αναθέτοντάς τα σε άλλα στάδια, τη μοναδική υποχρέωση του Παρόχου που κατοικεί στην παροχή του καταβληθέντος επιδόματος..


ΆΡΘΡΟ 3 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΌΤΗΤΑ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ :

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι εκτελεστοί έναντι του Πελάτη, ο οποίος έχει υπογράψει αυτούς μέσω αγοράς και είναι υπεύθυνος για μία ή περισσότερες ιστοσελίδες για τις οποίες ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την Αποστολή. Η πληρωμή της παραγγελίας από τον Πελάτη αξίζει προηγούμενη γνώση και αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οι όροι αυτοί ισχύουν για κάθε παροχή υπηρεσιών αναφοράς σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αγορά στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη τήρηση του Πελάτη σε αυτούς τους όρους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1119 του Αστικού Κώδικα, οι ειδικές προϋποθέσεις θα υπερισχύουν των όρων και προϋποθέσεων. Το γεγονός ότι ο Ενάγων δεν κάνει ποτέ χρήση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και/ή δεν ανέχεται την παραβίαση από το άλλο μέρος σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αξίας για τον σκοπό της απαλλαγής από τον Πάροχο για να επωφεληθεί αργότερα από οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις..


ΣΤΟΙΧΕΊΟ 4 - ΌΡΟΙ ΤΙΜΉς ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉς :

Σε αντάλλαγμα για την Αποστολή, ο Πελάτης πληρώνει το σταθερό ποσό σε σταθερή τιμή στις λεπτομέρειες του επιλεγμένου πακέτου..
Το συνολικό ποσό, που διακόπτεται στο τιμολόγιο, θα καταβληθεί σύμφωνα με τους Όρους Διακανονισμού.


ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΎΝΤΑ :

Ο Πάροχος δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που μπορεί να κατέχει ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των οφελών. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας επεκτείνεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού με τα οποία θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των φιλοξενούμενων πληροφοριών και να μην τις αποκαλύπτει σε τρίτους.

ΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΉΡΗ ΔΙΆΘΕΣΉ ΣΑς

Η εξυπηρέτηση πελατών μας, είτε πρόκειται για το εμπορικό ή τεχνικό μέρος είναι στη διάθεσή σας μέσω συνομιλίας, e-mail και τηλεφώνου :
Μια απάντηση δίνεται συνήθως σε σας μέσα σε 2 έως 4 ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 6μ.μ.), πάρτε τη δοκιμή επικοινωνώντας μαζί μας!
Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με σεβασμό, αποτελεσματικό, γρήγορο και ακριβή τρόπο..

Ήρθε η ώρα να βελτιωθεί η προβολή του site σας!

Κάντε το πρώτο βήμα...