Chiến dịch Google Ads

Chọn

Kế hoạch của bạn

Không gian Đĩa

Cơ sở dữ liệu

Tên miền

Người dùng

Tài khoản Email

Băng thông

Văn bản của bạn

Giá

CHIẾN DỊCH GOOGLE ADS

THANH TOÁN MỘT LẦN

Sáng tạo TỪ CHIẾN DỊCH GOOGLE ADS CỦA BẠN

Lựa chọn Từ khoá

REDACTION CỦA QUẢNG CÁO CỦA BẠN

Quản lý : tối ưu hóa các cổ phần

bạn LÀ ĐỘC QUYỀN CỦA CAMPAGNE

Bao gồm : THEO DÕI CHIẾN DỊCH 2 THÁNG

NHẤP VÀO PHÍ KHÔNG BAO GỒM

349 USD

Giá HT - Không tính thêm phí

TRANG ĐẦU TIÊN CỦA GOOGLE

Công thức SEO Google Ads

Trang web của bạn trên trang đầu tiên của Google

Khi người dùng tìm kiếm Google Sử dụng từ khóa, Google cung cấp hai loại kết quả :
 
  • Kết quả tìm kiếm cơ sở dữ liệu của các trang web ở phần giữa. Những kết quả này đến từ Tham chiếu Google.
  • Kết quả quảng cáo quảng cáo ở đầu và cuối. Những kết quả này là hành động từ việc mua từ khóa của các nhà quảng cáo. Đây là các liên kết kinh doanh của Google Ads

Tạo, tối ưu hóa và quản lý chiến dịch Google Ads!

Chúng tôi tạo chiến dịch của bạn trên mạng quảng cáo do Google Ads tài trợ.

Bạn vẫn là chủ sở hữu của tài khoản và chiến dịch của bạn và ủy thác cho chúng tôi quản lý tài khoản đó.

Nhóm của chúng tôi sẽ tìm kiếm các từ khóa có liên quan liên quan đến doanh nghiệp của bạn ngoài những từ khóa bạn đã liên lạc với chúng tôi..

Lựa chọn này sẽ gửi cho bạn khách truy cập đủ điều kiện quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Nhóm của chúng tôi phân đoạn từ khóa của bạn theo hoạt động và tạo quảng cáo khác nhau cho mục đích kinh doanh.

Phân khúc từ khóa cho phép đặt quảng cáo kinh doanh có liên quan phù hợp với tìm kiếm của người dùng.

Chúng tôi có thể nhắm mục tiêu theo địa lý quảng cáo của bạn theo quốc gia, khu vực hoặc bộ phận. Bởi vì một số hoạt động bị giới hạn trong khu vực lưu vực, thật thú vị khi có thể xác định khu vực địa lý nơi chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ được phát sóng.

Chúng tôi thiết lập giá thầu trên từ khóa chiến dịch của bạn cũng như ngân sách hàng tháng mà bạn xác định theo mục tiêu của mình.

Chiến dịch quảng cáo của bạn được thiết lập trong vòng 48 giờ tùy thuộc vào thanh toán của bạn và nhận thông tin cần thiết để tạo chiến dịch của bạn. Trước khi ra mắt, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tất cả các yếu tố của chiến dịch để xác nhận về phía bạn.

Gói của chúng tôi bao gồm việc quản lý chiến dịch của bạn trong 2 tháng, chúng tôi bay nó. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thêm hoặc xóa từ khóa, thêm hoặc sửa đổi quảng cáo, tạm dừng chiến dịch, thay đổi ngân sách quảng cáo, v.v. Vì vậy, bạn chắc chắn để có được khách truy cập có trình độ trong khi vẫn giữ ngân sách của bạn dưới sự kiểm soát và xây dựng trên các kỹ năng của chúng tôi. Sau hai tháng, quý vị sẽ có cơ hội Mở rộng theo dõi chiến dịch của bạn dịch vụ của chúng tôi hoặc tự mình quản lý.

Chúng tôi không lấy một tỷ lệ phần trăm chi phí quảng cáo của bạn mà chỉ mất một khoản phí cố định. Vì vậy, quan tâm của chúng tôi là tối ưu hóa chiến dịch của bạn để bạn chi phí càng ít càng tốt, rằng bạn hài lòng với nó và do đó bạn mở rộng nó..

Giải pháp của chúng tôi tương thích với tất cả các công cụ tìm kiếm!